Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,343

 Nghiên cứu tư tưởng triết học và đạo làm người của Ngô Thì Nhậm và sự vận dụng hiện nay
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Ngọc Ánh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  Ths. Nguyễn Thị Kim Bình
Số: B2006-ĐN04-04. ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định

Qua việc trình bày và phân tích một cách có hệ thống tư tưởng Ngô Thì Nhậm, công trình đã làm rõ sự tương đồng và khác biệt về mặt tư tưởng triết học và đạo làm người giữa Ngô Thì Nhậm và một số nhà tư tưởng tiêu biểu đương thời và những bài học có thể vận dụng trong điều kiện xã hội ta hiện nay.

marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

Công trình cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy các môn học : Lịch sử triết học, Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử tư tưởng Việt Nam ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn