Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,459

 Góp phần tìm hiểu nguồn gốc tư tưởng “Dân là gốc nước" của Hồ Chí Minh, Đề tài Cấp ĐHĐN, 1998.
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Ths.Trần Ngọc Ánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
Số: ĐN - 98 - 09 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Đề tài nghiên cứu về hai nguồn gốc của tư tưởng "dân là gốc nước" của Hồ Chí Minh là tưởng dân bản phương đông cổ đại và quan điểm quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử của chủ nghĩa Mác - lênin
Dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và sinh viên trong học tập và giảng dạy trong trường đại học và cao đẳng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn