Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,338

 B2001-14-06. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và một số vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng hiện nay, Đề tài cấp Bộ, 2002.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Trần Ngọc Ánh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Ths. Lê Minh ThọThs. Dương Anh Hoàng
Số: B2001-14-06 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
marriage affairs open i want an affair

Tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên cao học và giáo viên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn