Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,471

 Vận dụng tư tưởng pháp trị của Hàn Phi trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Trân Ngoc Anh; Thành viên:  Ths. Nguyên Thi Kim Binh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2010 – ĐN 04 – 45 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi có nhiều giá trị lịch sử tích cực có thể vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đó là tư tưởng đề cao sức mạnh tổng hợp của Pháp, Thế, Thuật, tư tưởng trị nước chủ yếu là trị quan chứ không phải trị dân... Những tư tưởng đó có thể vận dụng trong xây dựng pháp luật, tăng cường pháp chế, đảm bảo tính thống nhất của pháp luật... trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay.
Tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học và lãnh đạo chính quyền các cấp
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn