Trần Nguyễn Trâm Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,484,766

 
Mục này được 14379 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Nguyễn Trâm Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/03/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng; Tại: Đại học Kinh Tế
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Tài chính quốc tế; Tại: Đại học Westminster
Dạy CN: Tài chính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 15 Đặng Tử Kính - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914 219 969
Email: anhtnt@due.edu.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn