Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,102

 Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công văn & điều hành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Dương Mai Nga
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Đà Nẵng; Số: 73 - Quyển 2;Từ->đến trang: 95-103;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, hầu hết doanh nghiệp có xu hướng tin học hóa các quy trình hoạt động bằng thủ công. Một trong các hoạt động đó là vấn đề số hóa công văn và quản lý điều hành văn phòng điện tử. Đây được xem là công việc cần thiết và là xu hướng tất yếu trong tương lai. Bài báo tập trung nghiên cứu quy trình tạo luồng xử lý công văn và các tác vụ điều hành văn phòng điện tử tại cơ quan, doanh nghiệp nhằm khắc phục nhược điểm của cách thức xử lý công việc truyền thống, từ đó xây dựng nên phần mềm quản lý công văn và điều hành. Phần mềm này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân sự khi ban hành hoặc phổ biến công văn cũng như tin học hóa các hoạt động cơ bản của văn phòng một cơ quan, doanh nghiệp. Phần mềm sắp tới sẽ được triển khai sử dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
In the current era of information technology, most of the enterprises tend to computerize manual operation processes. Of these, document digitization as well as office management and administration via electronic organs in educational institutions and enterprises are necessary tasks and inevitable trends in the future. This article deals with the process of official disposal in electronic offices at agencies or businesses to improve the disadvantages generated by traditional ways of treatment. In addition, the article also gives some suggestions to building up a dispatch management and academic administration software. This software can help save cost, time, and personnel in promulgation, dissemination of dispatches as well as computerization of basic office operations of an agency or a business. In the coming time, this software will be utilized at the College of Information and Technology – The University of Danang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn