Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,737,550

 Nghiên cứu công nghệ HTML5 trên nhiều nền tảng điện thoại di động thông minh và xây dựng ứng dụng phục vụ hỗ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Anh Tuấn; Thành viên:  
Số: 2013-07-09 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Ngày nay điện thoại di động đang thay thế việc sử dụng máy tính xách tay và máy tính để bàn trên quy mô lớn. Các công ty hệ điều hành di động cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho việc tạo ra các ứng dụng theo yêu cầu người sử dụng. Nhưng do việc sử dụng các hệ điều hành khác nhau, nó sẽ trở thành vấn đề cho nhà phát triển để phát triển các ứng dụng cho mỗi hệ điều hành riêng về thời gian, công sức.  Như vậy yêu cầu đặt ra là làm sao viết ứng dụng một lần và có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành khác nhau? Và HTML5 là một giải pháp tất yếu để giải quyết vấn đề này. Với ứng dụng "CIT Mobile" tôi đã xây dựng nó cơ bản dựa trên việc sử dụng các API mới của HTML5, jQuery Mobile  và PhoneGap. Kết quả đạt được đó là  tìm ra quy trình phát triển ứng dụng di động đồng thời cho nhiều hệ điều hành di động khác nhau và đặc biệt xây dựng thành công một ứng dụng hỗ trợ đầy đủ tiện ích cho sinh viên và giảng viên trường CĐ Công nghệ thông tin đại học Đà Nẵng. Với ứng dụng này, sinh viên và giảng viên có thể tiệp cận hiệu quả các thông tin quan trọng của nhà trường như nhắc nhở lịch học, lịch thi, thông báo của giảng viên, phòng đào tạo ngay trên điện thoại của mình
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn