Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,739,058

 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tổ chức và quản lý hội thảo khoa học, công nghệ cho các trường cao đẳng, đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Anh Tuấn; Thành viên:  
Số: T2015-07-05 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Đề tài đã tiến hành phân tích hiện trạng các giải pháp tổ chức quản lý hội thảo hiện nay. Từ đó đề xuất quy trình tổ chức quản lý hội thảo, đặc biêt là quy trình gửi bài – nhận bài – phản biện – công bố hội thảo.


- Đề tài đã phân tích thiết kế và xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh thực hiện theo quy trình đề xuất. Kết quả thực nghiệm kiểm thử hệ thống mang lại những kết quả khách quan cho việc triển khai sử dụng sắp tới cho cơ sở.

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn