Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,596

 Xây dựng phân hệ xếp lịch thi và tích hợp vào hệ thống Moodle tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 108;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xếp lịch thi là một phần công việc quan trọng mà các cơ sở đào tạo luôn phải làm trước khi kết thúc học kỳ. Việc tạo ra một công cụ cho phép lập lịch thi học kỳ rất cần thiết cho các cơ sở đào tạo, hơn nữa lập lịch thi học kỳ được tích hợp vào hệ thống Moodle rất được quan tâm từ nhiều trường đại học, bởi Moodle là một hệ thống quản lý học tập nguồn mở đang được rất nhiều trường học áp dụng hiện nay. Bài báo này trình bày kết quả đã được xây dựng và phát triển một phân hệ xếp lịch thị được thực hiện trên hệ thống Moodle, ứng dụng cụ thể tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Phân hệ xếp lịch thi này có sử dụng giải thuật backtracking với một số kỹ thuật kiểm tra trước để tự động xếp lịch thi. Qua kết quả thực hiện cho thấy khả năng ứng dụng của phân hệ xếp lịch thi là hữu ích và có khả năng phát triển các chức năng khác trên hệ thống quản lý học tập Moodle.
ABSTRACT
Scheduling exam time tables is an important part that training institutions always have to do before the end of a semester. Developing a tool that allows universities to schedule exam time tables is essential, Furthermore, a plugin with exam time tables integrated into Moodle is the great concern of many universities. Moodle is a learning management system provided freely as a open source software used by a variety of institutions and universities. This paper presents the results of building and developing an exam time table module integrated into Moodle, specifically applied at the University of Economics, University of Da Nang. This exam time table plugin uses backtracking algorithm with a number of technical inspections done before the exam time table being automatically scheduled. The result shows that the application of the exam time table plugin is helpful and has the ability to develop other functions on Moodle
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn