Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,484

[1] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ( năm 1999 - 2000 ). Năm: 2000.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ( năm 2002 - 2003 ). Năm: 2003.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trrong phong trào thi đua Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ( giai đoạn 2001 - 2005 ). Năm: 2005.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ( giai đoạn 2008 - 2012 ). Năm: 2012.
[5] Đã có cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường ( Giai đoạn 1975 - 2015 ). Năm: 2015.
[6] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công Đoàn ( 2014 - 2015 ). Năm: 2015.
[7] Giỏi việc Trường - Đảm việc nhà " ( giai đoạn 2010 - 2015 ). Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn