Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,633

 Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho cà phê Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018; Số: 978-604-60-2782-9;Từ->đến trang: 347 - 351;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việt Nam là một quốc gia có sản lượng cà phê xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới, nhưng giá trị sản phẩm thu được cho các doanh nghiệp Việt Nam lại không cao. Các nghiên cứu cho thấy, Việt Nam chủ yếu tham gia vào khâu trồng trọt - khâu mang lại giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị. Cà phê sau khi được thu hoạch sẽ được sơ chế và xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài để phục vụ cho quá trình chế biến sâu. Từ đây, thương hiệu cà phê Việt Nam dần bị thay thế bởi các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam không giành được giá trị gia tăng ở khâu tiếp theo. Từ việc cung cấp thực trạng về mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành hàng cà phê Tây Nguyên, bài viết phân tích và đánh giá vị trí của ngành cà phê Tây Nguyên trong chuỗi giá trị toàn cầu, đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho cà phê Tây Nguyên.
ABSTRACT
Vietnam is the second largest coffee exporter in the world, but the profit for Vietnamese coffee enterprises is not high. Studies show that Vietnam is mainly involved in the cultivation - the lowest added value step in the value chain. After being harvested, the coffee will be roughly processed and exported to foreign partners for deeply processing. Due to this, the Vietnamese coffee brands are gradually replaced by famous foreign brands and Vietnamese enterprises do not gain value in the following stage. By investigating the participation in the global value chain of the Central Highlands coffee sector, the paper analyzes and evaluates the position of the Central Highlands coffee sector in the global value chain, thus proposing solutions to promote global value chain participation for Central Highlands coffee.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn