Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,797

 Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Trọng An
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" lầm 1 năm 2018; Số: 978-604-60-2860 -4;Từ->đến trang: 334-342;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hôi to lớn cho Việt Nam trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng giá trị cho hàng nông sản, song chính những cơ hội đó lại hàm chứa những thách thức gay gắt, nhất là khả năng cạnh tranh của hàng nông sản trên thị trường trong nước và thế giới. Từ việc cung cấp bức tranh toàn cảnh về kết quả tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của một số mặt hàng nông sản, đánh giá những cơ hội và thách thức, bài viết đưa ra những giải pháp về khoa học – công nghệ, về tổ chức sản xuất, về tổ chức kinh doanh nông sản, về xây dựng và quảng bá thương hiệu nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho hàng nông sản Việt Nam.
ABSTRACT
International economic integration provides a great opportunity for Vietnam to expand its export markets and increase the value of its agricultural products. However, it also brings about the considerable challenges for Vietnam, especially the competitiveness of agricultural products in the domestic market and the global market. By providing a general result of participating in the global value chain of several agricultural commodities, evaluating opportunities and challenges, the paper offers solutions on science and technology, on production organization, agribusiness organization, on brand building and promotion to promote the global value chain participation for agricultural products in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn