Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô phỏng điều khiển nhà thông minh trên phần mềm Cisco Packet Tracer
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Thanh Hà
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia, mã ISBN 978-604-80-4202-8 và Số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh” lần thứ 5;Từ->đến trang: 277-284;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn