Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,288

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông dựa trên nền tảng hệ thống camera 0511 thành phố đà nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại nghĩa. Mã số: T2018-06-94. Năm: 2019. (Jun 14 2019 3:12AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý và điều khiển thông minh trên nền web hoặc trên smart phone tại phòng thí nghiệm đa chức năng. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại nghĩa. Thành viên: Trần Duy Chung, Lê Ngọc Quý Văn, Trần Thanh Hà . Mã số: T2017-06-62. Năm: 2018. (Jul 3 2019 2:43PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG VMWARE ESXI XÂY DỰNG HỆ THỐNG SERVER ẢO TẠI CÁC PHÒNG MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Mã số: T2016 – 06 - 25. Năm: 2016. (Sep 29 2017 10:48AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016. (Sep 29 2017 11:00AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG TMG 2010 VÀO QUẢN LÝ SINH VIÊN TRUY CẬP MẠNG TẠI CÁC PHÒNG MÁY. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Mã số: T2015 – 06 - 92. Năm: 2015. (Mar 17 2016 4:37PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TRẢ LỜI TIN NHẮN TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ TRA CỨU THÔNG TIN HỌC SINH – SINH VIÊN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: T2010-01-12. Năm: 2013. (Mar 17 2016 4:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn