Bùi Hoàng Ngọc Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,662

 
Mục này được 17774 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Hoàng Ngọc Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/02/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Nga; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Nga; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Ngữ văn; Tại: Đại học Tổng hợp Hữu nghị Các dân tộc Nga
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: bhnlinh@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn