Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,170

 Tác động của biến động dân số tới phát triển kinh tế xã hội Việt Nam
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm; Thành viên:  TS. Ninh Thị Thu Thuỷ; Th.s Đoàn Thị Lan Phương; Th.s Nguyễn Thị Thu Hà; Th.s Ông Nguyên Chương Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo ; Th.s Trần Thị Thúy Ngọc
Số: Kinh tế -II.6.2 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Kinh tế

Đề tài đã hình thành được khung lý thuyết vế tác động của biến động dân số tới phát triển kinh tế - xã hội;  Đánh giá được những đặc trưng biến động dân số Miền Trung – Tây Nguyên những năm qua;  Xác định chiều hướng và ước lượng mức độ tác động của biến động dân số tới phát triển kinh tế - xã hội;  Rút ra được những kết luận bổ sung lý luận dân số và phát triển kinh tế trong điều kiện các nước đang phát triển và một số hàm ý chính sách phát triển kinh tế trong điều kiện này.

Đăng 2 bài báo trên tạp chí chuyên ngành

01 sách chuyên khảo
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn