Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,520

 Identification of machining defects by Small Displacement Torsor and form parameterization method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Sergent A., Bui-Minh H., Favreliere H., Duret D., Samper S., Villeneuve F
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: International Committees of IDMME - Virtual Concept 2010
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn