Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,787

 Evaluation of different methods in quantification of manufacturing defects
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui M. H., Sergent A., Villeneuve F.
Nơi đăng: Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Vol. 4;Từ->đến trang: 1-12;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the context of manufacturing defects, our interest is the calculation methodologies that are used to quantify these defects. The manufacturing defects can be divided into two categories: machining defects and positioning defects. A double measurement method is principally used to quantify separately machining and positioning defect. The first measurement is operated inside a machine tool just after the final cutting step. The second measurement is realised outside of the machine tool (e.g. on a coordinate measuring machine - CMM). However, data processing method and precision between two different machines are different. Consequently, the measurement results obtained from these machines may be not comparable to quantify precisely the manufacturing defects. Several solutions are proposed and analysed in this paper to estimate comparable capability of the measurement results obtained by the two different measurement means.
ABSTRACT
In the context of manufacturing defects, our interest is the calculation methodologies that are used to quantify these defects. The manufacturing defects can be divided into two categories: machining defects and positioning defects. A double measurement method is principally used to quantify separately machining and positioning defect. The first measurement is operated inside a machine tool just after the final cutting step. The second measurement is realised outside of the machine tool (e.g. on a coordinate measuring machine - CMM). However, data processing method and precision between two different machines are different. Consequently, the measurement results obtained from these machines may be not comparable to quantify precisely the manufacturing defects. Several solutions are proposed and analysed in this paper to estimate comparable capability of the measurement results obtained by the two different measurement means.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn