Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,118

 Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng hệ truyền động bánh răng bằng phân tích tín hiệu dao động và âm thanh, sử dụng phương pháp wavelet, wavelet packet và Hilbert
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Cung; Thành viên:  Bùi Minh Hiển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: Đ2012-02-24 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp Wavelet, Wavelet Packet và Hilbert, nhằm phân tích tín hiệu dao động và âm thanh thu được từ các hư hỏng trong hệ truyền động bánh răng, từ đó tìm ra dấu hiệu nhận dạng các hư hỏng một cách chính xác và có độ tin cậy cao.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn