Bùi Nữ Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,244,634

 
Mục này được 12178 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Nữ Thanh Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/01/1970
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Nghĩa Lộ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán - Tài chính (1991); Xây dựng Cầu Đường (2007); Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản lý dự án
Lĩnh vực NC: - Lập và thẩm định dự án đầu tư - Quản trị sản xuất công nghiệp - Kế toán - Kiểm toán xây dựng
Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B2, Nga Văn (Hệ tại chức 4 năm)
Địa chỉ liên hệ: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0947853355
Email: bntha@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ tháng 09/1991 đến tháng 11/1997: Giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng,Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Từ tháng 12/1997 đến tháng 9/1999: Nghỉ điều trị bệnh.

- Từ 9/1999 đến 2002: Giảng viên Trường Đại học Duy Tân.

- Từ 2002 đến nay: Giảng viên Khoa Quản lý dự án,Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Từ 2010-2015: Trưởng Bộ môn Quản lý dự án xây dựng. Hiện đang là Phụ trách Phòng Thanh tra - Pháp chế.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện phương pháp định giá sản phẩm và lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ nhiệm: Bùi Nữ Thanh Hà. Thành viên: Phan Hồng Sáng. Mã số: T04-15-68. Năm: 2005. (Jan 3 2013 12:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch ngành dệt may. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 04(65)-2013. Trang: 31-35. Năm 2013. (Mar 21 2014 6:27PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc vốn các doanh nghiệp dệt may miền Trung trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà, Đoàn Gia Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 11(72) - 2013. Trang: 27-32. Năm 2013. (Mar 21 2014 6:32PM)
[3]Bài báo: Hoàn thiện quản lý Ngân hàng Thương mại với vấn đề Kiểm toán nội bộ. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Ngân hàng. Số: Tháng 5. Trang: 25-26. Năm 1998. (Jan 2 2013 11:20PM)
[4]Bài báo: Số dư đảm phí trong hoạch định chiến lược kinh doanh. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Tài chính. Số: 10. Trang: 27-30. Năm 1998. (Jan 2 2013 11:17PM)
[5]Bài báo: Suy ngẫm về Kiểm toán nội bộ trong việc hoàn thiện quản lý Ngân hàng Thương mại. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kiểm toán
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(12) - Tháng 4. Trang: 15-16. Năm 1998.
(Jan 2 2013 11:23PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 3 2016 6:14PM)(Aug 31 2016 9:17PM)(Jan 2 2013 11:05PM)(Jan 2 2013 11:10PM)(Jan 2 2013 11:09PM)
[1]Dự báo và Kế hoạch trong kinh doanh (sách tham khảo) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[2]Thẩm định dự án đầu tư xây dựng (sách tham khảo) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà và Phan Hồng Sáng. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[3]Giáo trình Nguyên lý Kế toán Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2005.
[4]Giáo trình Kế hoạch và Dự báo xây dựng (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Năm 2005.
[5]Giáo trình Kế toán Doanh nghiệp xây dựng (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn