Bùi Nữ Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37082 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Nữ Thanh Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/01/1970
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Nghĩa Lộ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán - Tài chính (1991); Xây dựng Cầu Đường (2008); Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản lý dự án; Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị tài chính và Kế toán
Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B2, Nga Văn (Hệ tại chức 4 năm)
Điện thoại: ; Mobile: 0787653346
Email: habuinuthanh@gmail.com; bnthanhha@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ tháng 09/1991 đến tháng 11/1997: Giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng,Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Từ tháng 12/1997 đến tháng 9/1999: Nghỉ điều trị bệnh.

- Từ 9/1999 đến 2002: giảng viên Trường Đại học Duy Tân (đảm nhận vị trí Trưởng Khoa Kế toán từ tháng 11/1999).

- Từ 2002 đến nay: Giảng viên Khoa Quản lý dự án,Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Từ 2010-2015: Trưởng Bộ môn Quản lý dự án xây dựng. Từ 2015-30/9/2020 : Phụ trách Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Nữ Thanh Hà. Thành viên: Nhóm chuyên viên Tổng cục Thống kê. Mã số: T2018-02-57. Năm: 2019. (Jun 14 2019 9:32AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chính sách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Bùi Nữ Thanh Hà. Mã số: T2017-02-74. Năm: 2017. (May 7 2018 8:21PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện phương pháp định giá sản phẩm và lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ nhiệm: Bùi Nữ Thanh Hà. Thành viên: Phan Hồng Sáng. Mã số: T04-15-68. Năm: 2005. (Jan 3 2013 12:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu quả tài chính và cấu trúc tài chính các công ty dệt may niêm yết ở Việt Nam - Tiếp cận mô hình phân rã. Tác giả: TS. Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh. Số: 14 - Tháng 6/2019. Trang: 24-20. Năm 2019. (Jun 14 2019 4:01PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tình hình sử dụng điện tại thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: TS. Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10[119]/2017. Trang: 6-9. Năm 2017. (May 7 2018 8:35PM)
[3]Bài báo: Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch ngành dệt may. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 04(65)-2013. Trang: 31-35. Năm 2013. (Mar 21 2014 6:27PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc vốn các doanh nghiệp dệt may miền Trung trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà, Đoàn Gia Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 11(72) - 2013. Trang: 27-32. Năm 2013. (Mar 21 2014 6:32PM)
[5]Bài báo: Hoàn thiện quản lý Ngân hàng Thương mại với vấn đề Kiểm toán nội bộ. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Ngân hàng. Số: Tháng 5. Trang: 25-26. Năm 1998. (Jan 2 2013 11:20PM)
[6]Bài báo: Số dư đảm phí trong hoạch định chiến lược kinh doanh. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Tài chính. Số: 10. Trang: 27-30. Năm 1998. (Jan 2 2013 11:17PM)
[7]Bài báo: Suy ngẫm về Kiểm toán nội bộ trong việc hoàn thiện quản lý Ngân hàng Thương mại. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kiểm toán
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(12) - Tháng 4. Trang: 15-16. Năm 1998.
(Jan 2 2013 11:23PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 27 2017 5:15PM)(Jul 3 2016 6:14PM)(Aug 31 2016 9:17PM)(Jan 2 2013 11:05PM)(Jan 2 2013 11:10PM)(Jan 2 2013 11:09PM)
[1]Kế toán trong quản trị doanh nghiệp (sách tham khảo) Chủ biên: TS. Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[2]Dự báo và Kế hoạch trong kinh doanh (sách tham khảo) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[3]Thẩm định dự án đầu tư xây dựng (sách tham khảo) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà và Phan Hồng Sáng. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[4]Giáo trình Nguyên lý Kế toán Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2005.
[5]Giáo trình Kế hoạch và Dự báo xây dựng (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Năm 2005.
[6]Giáo trình Kế toán Doanh nghiệp xây dựng (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thẩm định dự án xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Kế hoạch và dự báo xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích Kinh tế - Kỹ thuật - Lãi suất (Phân tích Dự án đầu tư)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Đại học (Chất lượng cao Việt Pháp - PFIEV)  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Kế toán quản trị
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Đại học (Chất lượng cao Việt Pháp - PFIEV)  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Các học phần: Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương); Kế toán tài chính; Kế toán Doanh nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 Đại học  Đại học Duy Tân (1999-2002); Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng (từ năm 2004)
[6]Tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 1992 Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính và các ngành Kinh tế khác  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THAM GIA

 TTTên/Chủ đề khóa học Thời gian  hoàn thành


   Bằng cấp, Chứng chỉ


 1


Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán  


   02/01/1998 

Bằng tốt nghiệp

2Chương trình  nâng cao Tiếng Anh (Hệ 4 năm)         05/02/1991Bằng tốt nghiệp
3Chương trình nâng cao Tiếng Nga (Hệ 4 năm)         20/7/1989Bằng tốt nghiệp
4Tiếng Anh trình độ B2 theo khung ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR)
      11/2013 Chứng chỉ
5Chương trình Tin học căn bản         12/8/1991Giấy chứng nhận
6Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu         07/8/1992Giấy chứng nhận
7"Successful completion of training course on International finance"            10/1994Chứng chỉ
8Tâm lý học và lý luận dạy đại học         16/9/1994Chứng chỉ
9Phương pháp giáo dục đại học         18/3/1997Chứng chỉ
10Nghiệp vụ sư phạm         7/2016     Chứng chỉ


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn