Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,735,738

 Kế toán trong quản trị doanh nghiệp (sách tham khảo)
Chủ biên: TS. Bùi Nữ Thanh Hà; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Mã số: 1651-2017/CXBIPH/02-65/ĐaN ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
Sách trang bị các kiến thức cơ bản về công tác kế toán trên góc độ nhà quản trị doanh nghiệp.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn