Bạch Quốc Sĩ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 41867 lượt người xem
Họ và tên:  Bạch Quốc Sĩ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/08/1971
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Xây Dựng; Tại: Đại học Nates, Cộng hòa Pháp.
Dạy CN: Công trình cầu bê tông cốt thép; Công trình cầu thép; Vật liệu xây dựng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ
Điện thoại: 0236-3519690; Mobile: 0917051222
Email: bqsi@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1995-2000: Phòng Thiết kế - Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Đà Nẵng.
2000-2004: Phòng Thanh toán vốn đầu tư - Kho Bạc Nhà Nước Quảng Nam.
2004-nay: Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng muội silic trong sản xuất bê tông cường độ cao. . Chủ nhiệm: TS. Bạch Quốc Sĩ. Thành viên: - TS. Bạch Quốc Tiến - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng; - PGS.TS. Trần Thế Truyền - Trường ĐH Giao thông Vận tải - Hà Nội; - KS. Phan Nhật Long - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-DNA-30-TT. Năm: 2018. (Dec 11 2016 9:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng hàm lượng muội silic đến cường độ nén của bê tông chất lượng siêu cao. Tác giả: TS. Bạch Quốc Sĩ. Tạp chí Xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng. Số: 11-2017. Trang: 116-121. Năm 2017. (Dec 15 2017 8:08PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng thành phần hóa khoáng trong xi măng đến co ngót hóa học của bê tông tính năng siêu cao. Tác giả: TS. Bạch Quốc Sĩ, ThS. Phan Nhật Long. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 11-2017 (Quyển 3). Trang: 61-65. Năm 2017. (Dec 15 2017 8:24PM)
[3]Bài báo: Sử dụng muội silic trong sản xuất bê tông siêu bền. Tác giả: Bạch Quốc Sĩ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 11 (96).2015. Trang: 155-159. Năm 2015.
(Jan 9 2016 12:36AM)
[4]Bài báo: Một số nhận xét khi áp dụng Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 18-79 và 22TCN 272-05 trong thiết kế dầm cầu bê tông ứng suất trước. Tác giả: Bạch Quôc Sĩ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: Tập san KHCN - 45 năm xây dựng và phát triển. Trang: 79-83. Năm 2007. (Jan 9 2016 12:24AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu lựa chọn các thông số cơ bản cầu dây văng ba nhịp. Tác giả: Bạch Quốc Sĩ. Đại học Đà Nẵng. Số: Kỷ yếu 10 năm thành lập ĐHĐN. Trang: 188-191. Năm 2004. (Jan 8 2016 11:43PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigation of blended cement hydration in the Reactive Powder Concrete with increasing levels of silica fume addition. Authors: BACH Quoc Si. Applied Mechanics and Materials - Trans Tech Publications, Switzerland. No: ISSN: 1662-7482, Vol. 889, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.889.294. Pages: 304-312. Year 2019. (May 20 2018 9:51PM)
[2]Article: Quantitative study of hydration of C3S and C2S in the Reactive Powder Concrete together with its strength development. Authors: BACH Quoc Si. Applied Mechanics and Materials - Trans Tech Publications, Switzerland. No: ISSN: 1662-7482, Vol. 889, doi :10.4028/www.scientific.net/AMM.889.294. Pages: 294-303. Year 2019. (May 20 2018 9:55PM)
[3]Article: Chemical shrinkage characteristics of binder pastes in ultra high performance concrete made from different types of cement. Authors: BACH Quoc Si. The 4th International Conference CIGOS 2017 (Congrès International de Géotechnique - Ouvrages - Structures) on "New Challenges in Civil Engineering". No: ISBN 978-981-10-6712-9 ; Springer.com ; DOI 10.1007/978-981-10-6713-6. Pages: 354-366. Year 2017. (Oct 28 2017 5:07PM)
[4]Article: Modeling reaction degree of binder paste in UHPC using microstructure developments. Authors: BACH Quoc Si. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF2016) on “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE”, 30 Oct – 03 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam. No: ISBN: 978-604-82-1994-9. Pages: 55-69. Year 2016. (Oct 31 2016 10:30PM)
[5]Article: Chemical shrinkage model of Ultra-High Performance Concrete using microstructure developments. Authors: BACH Quoc Si. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation on “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE”, 30 Oct – 03 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam. No: ISBN: 978-604-82-1994-9. Pages: 32-45. Year 2016. (Oct 31 2016 7:11PM)
[6]Article: Effect of silica fume content on chemical shrinkage of UHPC. . Authors: BACH Quoc Si. East Asia-Pacific Conference on Structure Engineering and Construction - EASEC-14, January 6-8, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISBN: 978-604-82-1684-9. Pages: 1329-1340. Year 2016.
(Jan 9 2016 1:37AM)
[7]Article: Strength model of UHPC using microstructure developments. . Authors: BACH Quoc Si. East Asia-Pacific Conference on Structure Engineering and Construction - EASEC-14, January 6-8, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: ISBN: 978-604-82-1684-9. Pages: 1244-1253. Year 2016.
(Jan 9 2016 1:27AM)
[8]Article: Effet de la concentration la fumée de silice sur le retrait chimique de BUHP. . Authors: BACH Quoc Si. Atlantic Universities Geoscience Conference – AUGC 2014, Orléans, France 4-6 juin.. No: Rencontres Universitaires de Génie Civil. Pages: 237-247. Year 2014. (Jan 9 2016 1:02AM)
[9]Article: Analyse de la fréquence d’oscillation du pont à hauban de Baichay. Authors: VO Nhu Tien ; BACH Quoc Si. France. No: Actes du Colloque International RÚNUD 2010. Pages: 338-347. Year 2010. (Jan 9 2016 12:49AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn