Bạch Quốc Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,259

 
Mục này được 2710 lượt người xem
Họ và tên:  Bạch Quốc Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/01/1967
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa chất công trình; Tại: Trường ĐH Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Đại học Nantes
Dạy CN: Địa chất công trình Cơ học đất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 25 Nguyễn Chí Thanh, Q Hải Châu, TP Đà nẵng
Điện thoại: (+845113)841297; Mobile: (+84) 905.104.358
Email: tienquocbach@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 8/1990: Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế
1/1991 đến 8/1995: Nhân viên tại Công ty tư vấn công trình giao thông 5.
9/1995 đến 8/1996: Giảng viên tại Khoa Xây dựng- Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà nẵng.
9/1996 đến nay: Làm việc tại Khoa XD Cầu đường- Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tính toán dòng thấm trong đất không bão hòa. Chủ nhiệm: Bạch Quốc Tiến. Mã số: Đ2006-02-19. Năm: 2005. (Dec 22 2015 6:45PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Sơ bộ đánh giá điều kiện địa chất công trình thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: Bạch Quốc Tiến. Mã số: Đ2002. Năm: 2002. (Dec 22 2015 6:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dự kiến quá trình thay đổi nhiệt độ- độ ẩm trong vật liệu hỗn hợp xi măng-tro bay ở giai đoạn sớm. Tác giả: Bạch Quốc Tiến; Philippe Poullain; Pierre Mounanga. Kỷ yếu hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Số: 9/2015. Trang: 111-117. Năm 2015. (Jun 6 2016 10:29AM)
[2]Bài báo: Dòng thấm trong đất không bão hòa. Tác giả: Bạch Quốc Tiến. Tạp chí khoa học và công nghệ- Đại học Đà nẵng. Số: 30. Trang: 23-30. Năm 2009. (Dec 22 2015 9:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Heat and moisture transfer in early age cement paste. Authors: Philippe Poullain, Quoc-Tien Bach, Pierre Mounanga. CIGOS-Conférence International de Géotechnique, des Ouvrages et des Structures, May 2015, Paris, France. No: May 2015, Paris, France. Pages: CIGOS 2015. Year 2015. (Dec 22 2015 7:55PM)
[2]Presentations: Thermochemical behavior of cement matrices in young age. Authors: BACH Quoc-Tien, Philippe POULLAIN, Pierre MOUNANGA. Communication nationale: Journées du GeM, 05 June 2013, Nantes, France. Pages: Presentation. Year 2013. (Dec 22 2015 7:24PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 22 2015 8:48PM)
[1]Giáo trình địa chất công trình
Chủ biên: Bạch Quốc Tiến; Nguyễn ngọc Toàn. Nơi XB: Bài giảng Trường ĐHBK Đà nẵng với sự hỗ trợ của dự án TRIG. Năm 2009.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Địa chất công trình
Ngành: Xây dựng
 1995 Sinh viên ngành Xây dựng tại các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đại học Đà nẵng  Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn