Bùi Quang Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,589,907

 
Mục này được 16393 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Quang Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/05/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Bình Hiệp - Tây Sơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Tại: Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Đại học Southampton - Vương Quốc Anh
Dạy CN: Đầu tư Tài chính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Tài chính - 71 Ngũ Hành Sơn - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 04/2013 – 11/2014: Giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
12/2014 – nay: Giảng viên khoa Tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index. Tác giả: Nguyễn Thanh Hương*, Bùi Quang Trung*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 123. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn