Bùi Thị Hương Lan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,487,008

 
Mục này được 27173 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Hương Lan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/09/1979
Nơi sinh: Cam An Cam Lộ Quảng Trị
Quê quán Cam An Cam Lộ Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ nhiệt - Điện lạnh; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng và môi trường.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa CN Nhiệt Điện lạnh - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng
Điện thoại: 842366; Mobile: 0982123951
Email: bthlan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình thí nghiệm xác định các hệ số trong phương trình tiêu chuẩn của môi chất chuyển động trong ống phục vụ giảng dạy. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Hương Lan. Mã số: T2016-02-12. Năm: 2016. (Jul 15 2019 8:47AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán hệ số dẫn nhiệt của vật liệu phức hợp. . Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Hương Lan. Mã số: T2012-02-49. Năm: 2012. (Dec 24 2012 8:30AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và công nghệ , Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.17,No.05.2019. Trang: 63-67. Năm 2019. (Jul 15 2019 9:08AM)
[2]Bài báo: Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định các hệ số trong phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt cưỡng bức trong ống. Tác giả: Thái Ngọc Sơn, Bùi Thị Hương Lan. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 37-41. Năm 2016. (Jul 15 2019 8:59AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất, sử dụng khí sinh vật để phát điện. Tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 62. Trang: 17-21. Năm 2005.
(Dec 29 2010 10:41AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 15 2019 9:11AM)
[1]Giáo trình Mạng nhiệt Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Bốn. Đồng tác giả: ThS. Bùi Thị Hương Lan. Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 2009.
  
 Khen thưởng
[1] Sinh viên nghiên cứu khoa học. Năm: 2002.
[2] Thành tích xuất sắc trong năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[3] Giảng viên giỏi. Năm: 2005.
[4] Nhất đơn nữ- Giải cầu lông - Trường Đại học Bách khoa. Năm: 2007.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhiệt động kỹ thuật, Vật liệu kỹ thuật nhiệt, Mạng nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Năng lượng tái tạo
Ngành: Năng lượng
 2003 Sinh viên chính qui năm thứ 2 và năm thứ 4
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn