Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,600

 Thu hút đầu tư trực tiếp ở nước ngoài theo hướng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp cơ khí của Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Minh Thu
Nơi đăng: Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ, Viện Hàn lâm KHXH VN; Số: 1[51];Từ->đến trang: 23-30;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn