Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,229,325

 KHÁI NIỆM CHÚ THÍCH VÀ CÁCH CHÚ THÍCH TRONG CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Trọng Ngoãn*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(107).2016;Từ->đến trang: 2;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Như tên gọi của nó, chú thích hay phụ chú trong các công trình nghiên cứu, trong sách giáo khoa, chỉ là phần thông tin bổ sung có tác dụng lấp đầy cho phần chính văn. Nhưng để vươn tới tính minh xác và tính quan điểm, văn bản khoa học lại không thể thiếu nó. Trên phương diện từ nguyên, chú thích khác với chú giải, nhưng các định nghĩa về hai từ này trong các từ điển lại không nhất quán. Trong thực tế, các nhà khoa học cũng không quan tâm đến sự khác biệt của chúng. Đi tìm một bài viết nào đó cho khái niệm chú thích lại càng khó. Xuất phát từ tình hình đó, bài viết dưới đây hướng đến những kiến giải cụ thể về (1) Nghĩa từ điển và nghĩa sử dụng của từ “chú thích”; (2) Miêu tả vị trí của chú thích trong văn bản; (3) Phân tích mối quan hệ giữa đối tượng được chú thích với lời chú thích; (4) Khảo sát hiện trạng chú thích trong các công trình khoa học xã hội.
ABSTRACT
Notation and footnote in research works and textbooks are additional explanatory information to the main content. Additional as they are, notation and footnote are indispensable to the accuracy and criticality of scientific and research texts. In terms of etymology, notation is different from annotation; however, definitions of these two terms are not consistent and coherent in different dictionaries. In reality, researchers are not concerned about this difference. Therefore, it is hard to find a research work mainly defining notation. This article aims at (1) explaining dictionary meaning and usage of the word notation; (2) presenting positions of notation in a text; (3) explaining and analyzing the relationship between the word/phrase noted and its notation; (4) and investigating the use of notation in research works in the field of social sciences.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn