Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,621

 Bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca" (Thanh Thảo) và năng lực gợi dẫn của bút pháp tượng trưng - siêu thực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Trọng Ngoãn*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(117).2017;Từ->đến trang: 45;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đàn ghi ta của Lor-ca” là một thể nghiệm thành công của Thanh Thảo trên hành trình đổi mới hình thức thể hiện của thơ ca. Bút pháp siêu thực kết hợp với bút pháp tượng trưng cùng những hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng đã khiến cho lời thơ trở nên ảo diệu, gợi mở nhiều hướng nghĩ, khai dẫn những liên tưởng phóng khoáng từ phía người đọc. Phương thức biểu hiện đó kéo theo những kết hợp bất thường, những hình ảnh “lạ hóa”, đòi hỏi phải có một cách giải mã văn bản khác hẳn cách tiếp nhận tác phẩm thơ ca như thường thấy từ trước đến nay. Bài viết này đề xuất một cách “đọc” bài thơ xuất phát từ đặc trưng bút pháp đó. Bài thơ đã được tác giả bài viết giải mã qua các luận điểm: (1) Bức tranh siêu thực và khung tranh tả thực; (2) quy chiếu hai không gian văn hóa và liên văn bản triết học; (3) ấn tượng từ hình khối, sắc màu, âm thanh; (4) chân dung một nhân cách nghệ sĩ qua một diễn ngôn thơ giàu năng lượng.
ABSTRACT
“The guitar Lorca” is a successful experience of Thanh Thao on the journey of changing poem expression. Surrealism art combined with symbolism and metaphorical images has made the poem become fantasy, suggests many thinking ways, and is open to free associations from readers. That poem expression leads to abnormal combination and different images which have required another text explanation far from how the poem has been perceived until now. This article has suggested a way to analyze the poem from that art feature. The poet is decrypted through points: (1) Surrealism and realism pictures; (2) two culture space reference and philosophical inter textuality; (3) cube word impression, color, sound; (4) artist portrait through meaningful poetic diction
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn