Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,421,973

  Tiếp cận tác phẩm thơ ca dưới ánh sáng ngôn ngữ học hiện đại
unfaithful spouse viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  TS. Bùi Trọng Ngoãn; Thành viên:  ThS. Nguyễn Thị Trúc
Số: B2007-ĐN 03- 20 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Đề tài nghiên cứu các hướng vận dụng ngôn ngữ để giải mã văn bản thơ ca.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

Giảng dạy cho học viên cao học chuyên ngành ngôn ngữ học và chuyên ngành văn học Việt Nam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn