Bùi Thị Ngọc Hân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21221 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Ngọc Hân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/08/1990
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán An Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0932707001
Email: ngochan1106@gmail.com; btnhan@kontum.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Sản xuất giống nấm linh chi và xây dựng quy trình nuôi trồng nấm linh chi áp dụng ở quy mô hộ gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum. Chủ nhiệm: KS. Bùi Thị Ngọc Hân. Mã số: Đ2014 - 08 - 12. Năm: 2014. (Sep 10 2014 10:25AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn