Bùi Thị Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,076

 
Mục này được 22619 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/11/1957
Nơi sinh: Hoàn Kiếm
Quê quán Hoàn Kiếm
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP NGỮ VĂN; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Tiếng Việt, PPDH Tiếng Việt tiểu học, Văn học trẻ em
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Tiểu học - Mầm non Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0905176246
Email: btthanh@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 

Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1980–1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn