Bùi Tuấn Việt Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,419

 
Mục này được 20197 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Tuấn Việt Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nam Ô, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điều khiển Tự động; Tại: Đại học Bách khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Điều khiển Hệ thống; Tại: INP Grenoble
Dạy CN: Kỹ thuật điện Tàu thủy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: K. Cơ khí Giao thông, Tr. Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363746945; Mobile: 
Email: btvlong@dut.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn