Bùi Thị Xuyến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 11680 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Xuyến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/05/1987
Nơi sinh: Ninh Bình
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo; Tại: Trường Đại học Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Cơ khí; Tại: National Central University
Dạy CN: Cơ khí chế tạo
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: SOLID WASTE MANAGEMENT IN AREAS OF CHU LAI OPEN ECONOMIC ZONE - REALITY AND SOLUTIONS. Tác giả: Đinh Thị Bôi Phong, Bùi Thị Xuyến. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 153-156. Năm 2016. (Jul 10 2019 10:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn