Bùi Bá Hoàng Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,549,046

 
Mục này được 3000 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Bá Hoàng Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/03/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Biên- Phiên dịch; Tại: Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Giao tiếp không chính thống; Tại: Japan Advanced Institute of Science and Technology
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: 08 Chi Lăng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: bbhanh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2012-12/2013 Tập sự giảng dạy tại bộ môn Nói, Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ
4/2014-3/2016 Học cao học tại Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản
4/2016 đến nay Học NCS tại Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn