Bùi Thị Bé
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,496,766

 
Mục này được 9830 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Bé
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/07/1990
Nơi sinh: Quy Nhơn - Bình Định
Quê quán Quy Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Điện thoại: 0602.211.348; Mobile: 01698.396.592
Email: buithibe.phkt@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn