Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,338

 Công tác quản lý giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay: Thực trạng và biện pháp.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ nhiệm:  Bùi Thị Kim Yến; Thành viên:  
Số: T2010-05-27 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn