Bùi Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,261,478

 
Mục này được 10017 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/09/1964
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Giang Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị công tác: Trung tâm Thể thao; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3604064; Mobile: 01229466557
Email: habuithu64@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1986 - 1989: Công tác tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  • 1990 - 1995: Công tác tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  • 1995 - tháng 08/2008: Công tác tại trung tâm quản lý ký túc xá - Đại học Đà Nẵng
  • Từ tháng 09/2008 đến nay: Công tác tại TT Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn