Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,692,603

 Thiết kế và đánh giá hệ thống bài tập môn học "Quản trị dự án" ứng dụng giảng dạy tại Phân hiệu Kon Tum
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Bùi Thị Thu Vĩ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: KT 01 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn