Bùi Trúc Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,630,984

 
Mục này được 24198 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Trúc Linh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/12/1987
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Tại: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Dạy CN: Lịch sử Thế giới cổ - trung đại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: TOEFL IBT
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733330; Mobile: 01696634410
Email: truclinh.bui@gmail.com; linhbui2512@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
2012 đến nay: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
2013: Học viên chương trình Development Studies, Kulturstudier-Oslo and Akershus University, Norway.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Thúc đẩy giáo dục trực tuyến ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp. Tác giả: Bùi Trúc Linh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trang: 193-197. Năm 2014. (May 9 2014 10:21PM)
[2]Tham luận: Some similarities of the Chinese immigration to the United States and to Australia in the second half of the 19th century. Tác giả: Bui Truc Linh. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Trang: 205-213. Năm 2014. (May 9 2014 10:40PM)
[3]Tham luận: “Ảnh hưởng của Nguyễn Sinh Sắc đến sự hình thành nhân cách Hồ Chí Minh”, trong Xác minh khoa học thông tin về những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian sinh sống, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước ở Huế. Tác giả: Bùi Trúc Linh (đồng tác giả). Nhà xuất bản Thuận Hóa. Trang: 105-116. Năm 2013. (Nov 16 2013 7:58PM)
[4]Bài báo: "Một số hệ quả từ hoạt động kinh doanh thuốc phiện của người Hoa ở Đông Nam Á vào nửa sau thế kỷ XIX", trong Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. Tác giả: Bùi Trúc Linh (đồng tác giả)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Southeast Asian Studies
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4. Trang: 10-17. Năm 2012.
(Aug 19 2013 6:55PM)
[5]Tham luận: “Đóng góp của Chính sách mới trong lịch sử Hoa Kỳ (1933 - 1939)”, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần thứ 5. Tác giả: Bùi Trúc Linh. Đại học Đà Nẵng. Trang: 200-205. Năm 2012. (Nov 16 2013 8:00PM)
[6]Bài báo: "Chính sách bắt người - di dân của Xiêm trong các cuộc chiến tranh bành trướng ở Lào và Campuchia vào cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX", trong Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. Tác giả: Bùi Trúc Linh (đồng tác giả)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Số: 1. Trang: 31-40. Năm 2012. (Sep 11 2013 3:57PM)
[7]Bài báo: "Đóng góp của người Hoa trong nền kinh tế Xiêm", trong Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. Tác giả: Bùi Trúc Linh (đồng tác giả). Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Số: 4. Trang: 18-28. Năm 2012. (Sep 11 2013 4:00PM)
[8]Bài báo: "Tổ chức xã hội Cơ tu truyền thống từ góc nhìn của lí thuyết Xã hội dân sự", trong Tạp chí Dân tộc học. Tác giả: Bùi Trúc Linh (đồng tác giả). Viện Dân tộc học Việt Nam. Số: 3. Trang: 50-56. Năm 2011. (Sep 11 2013 4:02PM)
[9]Tham luận: “Kênh đào Suez và Panama trong lịch sử: Những nét tương đồng và dị biệt”, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học lần thứ 16. Tác giả: Bùi Trúc Linh. Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Trang: 264-270. Năm 2011. (Nov 16 2013 8:05PM)
[10]Tham luận: "Tiếp cận lí thuyết Hưởng dụng đất", trong Kỷ yếu hội thảo khoa học lần thứ 16. Tác giả: Bùi Trúc Linh. Đại học Khoa học - Đại học Huế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 237-242. Năm 2011.
(Nov 16 2013 8:04PM)
[11]Bài báo: "Xã hội Katu - xã hội hài hòa", trong Nghiên cứu văn hóa miền Trung. Tác giả: Bùi Trúc Linh (đồng tác giả)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 3. Trang: 27-45. Năm 2011.
(Nov 16 2013 7:54PM)
[12]Tham luận: "Tìm hiểu vấn đề nghèo đói ở các dân tộc thiểu số Việt Nam", trong Đặc san khoa học sinh viên. Tác giả: Bùi Trúc Linh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 101-110. Năm 2009.
(Nov 16 2013 8:07PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: “Contributions of Juku in the education of Japan”, in Proceedings of the International Conference on Human Training in Japan – Lessons for Vietnam. Authors: Bui Truc Linh (co-author). The University of Social Sciences and Humanities, National University of Ho Chi Minh City. Pages: 13-23. Year 2013. (Nov 16 2013 7:56PM)
[2]Article: Overseas Chinese in the United States in the second half of the nineteenth century. Authors: Bui Truc Linh (co-author). A. Yu. Krymsky Institute of Oriental Studies - The National Academy of Sciences of Ukraine. No: 7. Pages: 28-35. Year 2013. (May 28 2014 5:19PM)
[3]Presentations: “Land tenure in Central Region of Vietnam: Reality and strategy for sustainable development”, in Proceedings of the 4th International Conference on Vietnamese Studies: Vietnam on the road to integration and sustainable development. Authors: Bui Truc Linh (co-author). Social Sciences Publisher
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 336-349. Year 2013.
(May 9 2014 10:43PM)
[4]Presentations: “Going toward the south” policy of Taiwan in ASEAN countries: impacts on the two sides”, in Proceedings of the International Conference on the Relations of Vietnam, ASEAN, and Taiwan. Authors: Bui Truc Linh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hue University – Chinan University (Taiwan). Pages: 44-52. Year 2011. (Nov 16 2013 8:02PM)
  
 Khen thưởng
[1] Gương sáng sinh viên Đại học Huế. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn