Bùi Trương Vỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,405

 
Mục này được 12293 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Trương Vỹ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/12/1956
Nơi sinh: Tư Nghĩa
Quê quán Tư Nghĩa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1996; Chuyên ngành: Chế tạo máy; Tại: Đại học Tasmania – Australia
Dạy CN: Cơ khí chế tạo máy, Cơ Điện tử.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 842741; Mobile: 0914168855
Email: buitruongvi@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1981 đến nay: Công tác tại Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng.
Phụ trách giảng dạy các học phần:
- Máy công cụ, Thiết kế Máy, Công nghệ gia công CNC
- Hướng dẫn TTTN, ĐAMH, ĐATN cho S/V các Khóa.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn