Bùi Việt Phú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36934 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Việt Phú
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/09/1959
Nơi sinh: Hương Bình - Hương Khê - Hà Tĩnh
Quê quán Hương Bình - Hương Khê - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa học; Tại: ĐHSP Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Đại học quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục học mầm non, quản lý giáo dục
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN số 459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0913439245
Email: vphuspdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Quá trình công tác:
- Từ 1978 - 1983: Tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Từ 1984 - 1988: Chuyển ngành, học Đại học Sư phạm Huế, Khoa Hóa học
- Từ 12/1988 - 8/1996: Dạy học – Bí thư chi bộ, Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị
- Từ 09/1996 - 5/2008: Hiệu trưởng,Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Trị
- Từ 6/2008 - 6/2011: Giám đốc, Trung tâm CNTT - Ngoại ngữ Sở GD&ĐT Quảng Trị
- Từ 7/2011 - 5/2014: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam - Giám đốc Công ty CP DVXBGD tại Đà Nẵng, Phó Tổng biên tập NXBGD Việt Nam.
- Từ 5/2014 đến nay: Phó trưởng khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non trường ĐHSP
2. Quá trình trực tiếp tham gia giảng dạy:
- Giảng dạy trường trung học phổ thông.
- Giảng viên dự án Bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý giáo dục (chương trình hợp tác Việt Nam – Singapore).
- Giảng dạy các lớp Bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tỉnh Quảng Trị.
- Đã và đang giảng dạy Đại học, Thạc sĩ quản lý giáo dục (từ 2009 đên nay) tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; Trường Đại học Đồng Tháp..

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng hệ thống quản lý học tập Moodle nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên. Tác giả: Bùi Việt Phú - Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Giáo dục. Số: số 381/2016. Trang: 60 – 63. Năm 2016. (May 17 2016 9:59AM)
[2]Bài báo: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. Tác giả: Bùi việt Phú – Bùi Thị Thanh Hải. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 12/2015. Trang: 5-8. Năm 2015. (May 17 2016 9:39AM)
[3]Bài báo: Mô hình đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm thế giới và vận dụng ở Việt Nam. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: số 121, tháng 10/2015. Trang: 7 – 10. Năm 2015. (May 17 2016 9:48AM)
[4]Bài báo: Một số vấn đề chung về phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả: Bùi Việt Phú. Hội thảo toàn quốc Phát triển chương trình đào tạo GV THPT, Bộ GD-ĐT. Số: tháng 10/2015. Trang: 194-212. Năm 2015. (May 17 2016 9:52AM)
[5]Bài báo: Mô hình đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm thế giới và vận dụng ở Việt Nam. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 121. Trang: 7-10. Năm 2015.
(Dec 23 2015 3:05PM)
[6]Bài báo: Phát triển năng lực sáng tạo của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Số: 2015. Trang: 355-363. Năm 2015. (Dec 23 2015 3:18PM)
[7]Bài báo: Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học người dân tộc thiểu số huyện miền núi Sơn Hà Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Trường ĐHSP-ĐHĐN Đoàn Văn Danh – Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi . Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Đặc biệt tháng 5/2016. Trang: 12-15. Năm 2015.
(Dec 23 2015 4:02PM)
[8]Bài báo: Thực trạng và giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng Nguyễn Thị Thùy Duyên – Trường TH Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng . Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Đặc biệt tháng 6/2015. Trang: 5-7. Năm 2015.
(Dec 23 2015 3:38PM)
[9]Bài báo: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở tiếp cận quản lý sự thay đổi . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Trường ĐHSP - ĐHĐN Lê Thị Hoàng Chinh - Phòng GD&ĐT Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng . Tạp chí giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 10/2015. Trang: 25-28. Năm 2015. (Dec 23 2015 4:14PM)
[10]Bài báo: Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua trò chơi học tập. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Nguyễn Thị Triều Tiên - Phan Thị Hoài Thương, Trương Thị Ý
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. NXB Thông tin và Truyền thông - Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2014. Trang: 74-79. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:40PM)
[11]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào hoạt động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ 5-6 tuổi các trường Mầm non thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Phan Thị Hoài Thương, Trương Thị Ý. Kỉ Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII - NXB Thông tin và Truyền thông. Số: 2014. Trang: 80-84. Năm 2014. (Mar 3 2015 8:36PM)
[12]Bài báo: Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Lê Thị Trúc Quỳnh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII - NXB Thông tin và truyền thông
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2014. Trang: 68-73. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:32PM)
[13]Bài báo: Đổi mới mô hình sách giáo khoa sau 2015 và vấn đề đào tạo giáo viên . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. Số: ISBN 978-604-73-3030-0. Trang: 160-171. Năm 2014. (Mar 3 2015 8:14PM)
[14]Bài báo: Vận dụng lý thuyết Hội thoại vào việc rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 4,5 các trường Tiểu học thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Lê Thị Hồng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt 9/2014. Trang: 117-119. Năm 2014. (Mar 3 2015 8:19PM)
[15]Bài báo: Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Lê Đình Dương. Tạp chí Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: Đặc biệt tháng 10/2014. Trang: 113-115. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:22PM)
[16]Bài báo: Đổi mới giáo dục ở Việt Nam – Kinh nghiệm từ hoa Kì. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Đạc biệt 6/2014. Trang: 265-267. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:26PM)
[17]Bài báo: Đổi mới, hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - GS.TS. Nguyễn Lộc. NXBGD Việt Nam - Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển bền vững. Số: 2013. Trang: 76-83. Năm 2013. (Mar 3 2015 8:45PM)
[18]Bài báo: Ứng dụng E-Learning trong dạy học. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 84. Trang: 14-16. Năm 2012. (Mar 3 2015 8:50PM)
[19]Bài báo: Đổi mới quản lý giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 72. Trang: 13-16. Năm 2011. (Mar 3 2015 8:52PM)
[20]Bài báo: Quản lý tri thức - một xu thế quản lý hiện đại. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 251. Trang: 1-5. Năm 2010.
(Mar 3 2015 8:54PM)
[21]Bài báo: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để tham gia nền kinh tế tri thức. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục. Số: 233. Trang: 1-3. Năm 2010. (Mar 3 2015 8:56PM)
[22]Bài báo: Về đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 215. Trang: 16-19. Năm 2009.
(Mar 3 2015 8:59PM)
[23]Bài báo: Giáo dục điện tử - một mô hình tự phục vụ. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Thông tin khoa học tỉnh Quảng Trị. Số: 2008. Trang: Tapj200827-29. Năm 2008. (Mar 4 2015 9:07AM)
[24]Bài báo: Xã hội hoá hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông: Vấn đề và giải pháp. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục. Số: 168. Trang: 5-6. Năm 2007. (Mar 3 2015 9:04PM)
[25]Bài báo: Định hướng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ở nước ta trong thời kỳ CNH- HĐH. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục. Số: 157. Trang: 3-5. Năm 2007. (Mar 3 2015 9:07PM)
[26]Bài báo: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kỹ thuật công nghiệp, một giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung hoc phổ thông. Tác giả: Bùi Việt Phú
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí phát triển giáo dục. Số: 11. Trang: 14-15. Năm 2004. (Mar 3 2015 9:09PM)
[27]Bài báo: Xã hội hoá giáo dục ở Quảng Trị – Từ nhận thức đến hành động. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục. Số: 99. Trang: 37-40. Năm 2003. (Mar 4 2015 9:11AM)
[28]Bài báo: Về giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp ở trường THPT tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: 96. Trang: 30-35. Năm 2003.
(Mar 4 2015 9:13AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 17 2016 9:31AM)(Mar 3 2015 7:59PM)(Mar 3 2015 7:55PM)(Mar 3 2015 7:48PM)(Mar 3 2015 7:52PM)
[1]Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, Giáo trình dành cho sinh viên khối, ngành sư phạm Chủ biên: Trần Xuân Bách – Bùi Việt Phú – Lê Quang Sơn. Đồng tác giả:

Trần Xuân Bách – Bùi Việt Phú – Lê Quang Sơn
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.

[2]Giáo trình Chiến lược và Chính sách phát triển giáo dục Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Đệ - Đặng Bá Lãm. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2014.
[3]Xu thế phát triển giáo dục - Giáo trình sau đại học Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.
[4]

Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thôngChủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.

[5]Một số góc nhìn về phát triển và quản lý giáo dục Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Đặng Quốc Bảo. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2012.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Văn Long
Đề tài: Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Huỳnh Hữu Thừa
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[3]Nguyễn Thị Thương
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[4]Cao Hữu Công
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2015

[5]Trương Thị Hồng Thanh
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2015

[6]Nguyễn Thị Thùy Duyên
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Đoàn Văn Danh
Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]Phạm Thị Tùng
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Nguyễn Hoàng Thông
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2013

 2014

[10]Trần Thị Phương Uyên
Đề tài:

Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện ở các trường tiểu học thị xã Hương Trà, tỉnh Thưà Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2013

 2014

[11]Phan Ngọc Hải
Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh  PTDTBT huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2014

[12]Đinh Thành Hội
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn lịch sử tại các trường PTDTNT tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2014

[13]Phạm Ngọc Tuấn
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở các trường THPT tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2014

[14]Trần Đình Dương
Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động GDHN cho HS trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đồng Tháp

 2013

 2014

[15]Nguyễn Minh Đăng
Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đồng Tháp

 2013

 2014

[16]Võ Đăng Chín
Đề tài: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2012

 2013

[17]Trần Tự Trọng
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường THPT vùng ven biển  tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[18]Đặng Trần Phong
Đề tài: Biện pháp quản lý tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2012

 2013

[19]Trần Anh Linh
Đề tài: Biện pháp quản lý phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2012

 2013

[20]Huỳnh Khánh Hoàng
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên các trường Cao đẳng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2011

 2012

[21]Lê Thị Thục Nhi
Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương, Tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2011

 2012

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý nhân sự
Ngành: Kinh tế học
 2015 Sinh viên ngành Tâm lý học  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[2]Lịch sử các tư tưởng giáo dục
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Học viên cao học  Đại học Sư phạm Huế; Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Đánh giá trong giáo dục đại học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Nghiệp vụ Sư phạm đại học  Học viện Quản lý giáo dục
[4]Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[5]Quản lý giáo dục mầm non
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên  ĐHĐN
[6]Hành chinh học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[7]Chiến lược và Chính sách phát triển giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2013 Hoc viên cao học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đồng Tháp; Đại học Đà Nẵng
[8]Giáo dục học mầm non
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên  Đại học Huế
[9]Xu thế phát triển giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Hoc viên cao học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng - Đại học Đồng Tháp
[10]Giaó dục học so sánh
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Hoc viên cao học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường ĐHSP - Đại học Huế
[11]Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
Ngành: Khoa học giáo dục
 2009 Sinh viên, giảng viên  Trường Đại học Đồng Tháp
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn