Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biểu hiện stress của sinh viên Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Mỹ Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: 126-132;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Stress hiện nay là một vấn đề cấp thiết trong đời sống tâm lý con người. Stress lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Khi bị stress sinh viên (SV) có nhiều biểu hiện về mặt sinh lý, tâm lý, thậm chí còn có dấu hiệu của bệnh lý. Phát hiện sớm và chính xác tình trạng stress của SV, những nguyên nhân dẫn đến stress có ý nghĩa thiết thực đối với việc học tập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Có sự khác nhau về tự đánh giá mức độ stress và biểu hiện stress giữa SV các trường ĐHĐN. Để SV có sức khỏe tâm thần tốt cần tạo nên môi trường học đường thân thiện và tích cực, cần sự hỗ trợ của xã hội, các chuyên gia tâm lý học đường, đặc biệt là khả năng tự điều chỉnh của SV.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn