Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Những nguyên tắc của giáo dục nhân bản
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: Thông tin khoa học - Khoa Tâm lý - Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục nhân bản là giáo dục về các giá trị về con người, cá nhân tiếp thu các giá trị này qua khả năng và kiến thức cá biệt. Giáo dục nhân bản là một hướng tiến bộ nằm trong quan điểm giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn