Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý trường Trung học Phổ thông khu vực miền Trung
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Lê Quang Sơn; Thành viên:  Bùi Văn Vân
Nguyễn Thị Nguyệt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: DD2012-03-26 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

Xác định đặc điểm phong cách lãnh đạo của CBQLGD trường THPT các tỉnh miền Trung và đề xuất các biện pháp phát triển ở đội ngũ cán bộ QLGD THPT phong cách lãnh đạo phù hợp cho các tình huống quản lý thực trong điều kiện “đổi mới căn bản và toàn diện” giáo dục Việt nam.

Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của đề tài cho phép hệ thống hóa các lý thuyết hiện hành về phong cách lãnh đạo (PCLĐ) nói chung, PCLĐ trong lĩnh vực quản lý giáo dục nói riêng. Đề tài cũng cụ thể hóa các phương pháp nghiên cứu đánh giá về PCLĐ của cán bộ quản lý giáo dục dưới dạng các công cụ nghiên cứu. Tất cả những điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng công cụ cho các nghiên cứu tiếp theo về PCLĐ và ứng dụng vào thực tiễn quản lý giáo dục.

            Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài cho phép xác định đặc điểm PCLĐ của cán bộ quản lý giáo dục trường Trung học phổ thông (THPT); chỉ ra được các biện pháp hình thành và phát triển PCLĐ ở đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT, tạo cơ sở cho việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn