Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,521,381

 «Building a modern system to process fisheries from downstream zone of Volga-Caspian». Этап 1. Разработка направлений переработки объектов аквакультуры и промысловых видов рыб в пищевые продукты. ( "Tạo công nghệ tiên tiến xử lý phức hợp của các loài thủy sản của lưu vực Volga-Caspian." Bước 1. Định hướng phát triển công nghệ chế biến các l
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Mukatova M.D.; Thành viên:  Bùi Xuân Đông
Số: 69.53.16 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn