Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giáo trình Tĩnh Hóa sinh (Hóa sinh 1)
Chủ biên: Bùi Xuân Đông; Đồng tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý; TS. Phạm Thị Mỹ; ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng; ThS. Lê Vũ Khánh Trang
Nơi xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật; Mã số:  ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT

Hóa sinh (Biochemistry) là khoa học nghiên cứu thành phần hóa học (các sinh chất) của cơ thể sống và các phản ứng chuyển hóa sinh chất xảy ra trong trong cơ thể sống. Như vậy, từ định nghĩa thì đối tượng nghiên cứu của Hóa sinh là các cơ thể “sống”, bao gồm: virus, vi khuẩn, thực vật, động vật và cơ thể người. Các nhà nghiên cứu hóa sinh thường chia Hóa sinh thành hai phần là Tĩnh Hóa sinh và Động Hóa sinh. Tĩnh Hóa sinh nghiên cứu thành phần hóa học, cấu tạo và vai trò sinh học của các sinh chất cơ bản (saccharide, lipid, protein, enzyme, vitamin, hormone, acid nucleic, ...), trong khi đó, Động Hóa sinh nghiên cứu các quá trình chuyển hóa các sinh chất trong cơ thể sinh vật – quá trình trao đổi chất (metabolism), đó là các phản ứng hóa học chuyển hóa các sinh chất cơ bản (monosacharide, acid béo, acid amin, nucleotid, ...) trong cơ thể sinh vật.        Giáo trình Tĩnh Hóa sinh được biên soạn nhằm phục vụ quá trình đào tạo kĩ sư và cử nhân công nghệ sinh học của Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường và các trường Đại học khác có chuyên ngành liên quan. Mục tiêu của Giáo trình là giúp cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học và các chuyên ngành liên quan hiểu được các kiến thức cơ bản của tĩnh hóa sinh, từ đó, vận dụng kiến thức để học tập các môn học chuyên ngành.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn