Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,656

 Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
Chủ biên: Bùi Xuân Đông; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Giáo trình Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2015
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu học phần Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học là tiếp thu được những tri thức về các quá trình công nghệ sinh học, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị phản ứng sinh học, thiết bị lên men, các quá trình xử lý để tách chiết và tinh chế sản phẩm sinh học. Hay nói cách khác, mục tiêu chính của học phần là giúp sinh viên làm quen với các quá trình, máy móc và thiết bị được ứng dụng trong công nghệ sinh học nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ sinh học.

Học phần Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành của ngành Công nghệ sinh học. Để tiếp thu được những tri thức của môn học sinh viên cần có nền tảng kiến thức chuyên sâu về sinh học, vi sinh vật học, hóa sinh, kĩ thuật nhiệt và nhập môn công nghệ sinh học. Trong chương trình đào tạo kĩ sư ngành Công nghệ sinh học ở một số nước tiên tiến trên thế giới, đòi đòi sinh viên cần học trước các học phần tiên quyết như Hệ thống điều khiển tự động, Cơ học ứng dụng, Đại cương về công nghệ sinh học, Vật lí đại cương, Hóa đại cương và hóa hữu cơ, Sinh thái học, Sinh học đại cương và vi sinh vật học, Hoạt chất sinh học, Các phương pháp kiểm tra các quá trình công nghệ sinh học, Kĩ thuật nhiệt, Hóa sinh đại cương và sinh học phân tử.

Trong giáo trình này tác giả mô tả các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học dựa trên những tài liệu mới nhất của các tác giả trong nước và quốc tế nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức và cách tiếp cận dễ dàng nhất.

Cuốn giáo trình được viết với sáu chương. Ở phần đầu (chương 1) tác giả cung cấp cho sinh viên những tri thức về mục tiêu trong sản xuất của ngành công nghệ sinh học, mô tả đặc tính của cơ chất để sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học và sản phẩm của quá trình sinh tổng hợp, bên cạnh đó cũng đề cập tới phương pháp đánh giá quá trình công nghệ sinh học. Sau đó, đưa ra sơ đồ công nghệ tổng quát để sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học (cổ điển và công nghệ cao), sinh viên sẽ được tiếp xúc với trật tự sắp xếp các quá trình và thiết bị trong một dây chuyền công nghệ. Từ chương 2 đến chương 5 của giáo trình tác giả đi sâu vào trình bày cấu tạo, nguyên lí hoạt động của các thiết bị thuộc các công đoạn chuyển bị nguyên liệu (môi trường) cho quá trình lên men (Upstream processing), quá trình lên men và (Fermentation)  và thu hồi, tinh chế sản phẩm (Dowstream processing). Chương thứ 6 của giáo trình đề cập tới một số vấn đề xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và lắp đặt thiết bị trong phân xưởng.

Tác giả rất biết ơn và trân trọng tiếp thu những đóng góp ý kiến có tính phản biện của quý vị đồng nghiệp và người học về nội dung để giáo trình ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn