Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,790

 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH VI LƯỢNG CANXI VÀ MAGIE BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (PHƯƠNG PHÁP F-AAS)
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  BÙI XUÂN VỮNG; Thành viên:  GIANG KIM LIÊN
Số: B98-III-08 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác định vi lượng của Ca, Mg trong nước như: ảnh hưởng của môi trường axit, ảnh hưởng của phốt phat, silicat, Sunfat, đồng thời các phương pháp loại trừ các yếu tố ảnh hưởng này đã được nghiên cứu như sử dụng EDTA, LaCl3, SrCl2. Kết quả cho thấy việc sử dụng EDTA có thể thay thế LaCl3, SrCl2 để loại trừ các yếu tố ảnh hưởng trên. Các kết quả nghiên cứu thu được đã được áp dụng trong xác định các mẫu thực tế tại Trung tâm thí n ghiệm tổng hợp Đại hoc Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn