Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,123

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý số liệu trong hóa phân tích
Ngành: Hoá học
 2011 Sinh viên cử nhân hóa  Đại học Sư phạm Đà nẵng
[2]Phân tích công cụ
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên cử nhân hóa
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Phân tích định tính
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên đại học sư phạm  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Hóa Phân tích định lượng
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên cử nhân hóa
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[5]Tiếng Anh chuyên ngành hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên cử nhân hóa  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[6]Phân tích sắc ký
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên cử nhân hóa học  Đaiị học Sư phạm Đà nẵng
[7]Các phương pháp phân tích quang và điện hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên cao học hóa Hữu cơ  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[8]Các phương pháp phân tích sắc ký
Ngành: Hoá học
 2009 Sinh viên cao học hóa hữu cơ  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[9]Hóa Đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên năm thứ nhất các ngành kỹ thuật  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[10]Hóa phân tích
Ngành: Hoá học
 1988 Sinh viên đại học Kỹ thuật
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Hóa Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn