Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bản chất bậc tự do trong phương pháp phân tích phương sai dùng cho các mô hình thiết kế dữ liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: 5(22);Từ->đến trang: 79-85;Năm: 2007
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở các định lý về các luật phân phối xác suất thống kê cơ bản, bài báo trình bày cách thức tiếp cận mới đối với phương pháp phân tích phương sai dùng cho các mô hình thiết dữ liệu. Nhờ đó, bản chất của bậc tự do trong phương pháp phân tích phương sai được bộc lộ một cách đơn giản, dễ hiểu.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Base on theorems of basis statistical probability distributions, this paper presents a new approach to the analysis of variance method is revealed in a simple and comprehensible way.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn